Startpagini

Gratis je eigen startpagini aanmaken!Een ieder die hier een pagina aanmaakt en/of onderhoud gaat automatisch akkoord met de volgende voorwaarden:

Met wij en ons wordt bedoeld: startpagini.nl

Wij behouden ons het recht om zonder opgaaf van reden en zonder notificatie een pagina aan te passen of te verwijderen.

Enkel zinnige onderwerpen met voldoende en relevante inhoud (ca. 40 unieke links behorende bij het onderwerp) blijven gepubliceerd staan.

Alle pagina's blijven te allen tijde eigendom van ons. Er kunnen geen rechten worden ontleend door de beheerder en deze beheerder kan de pagina dus niet doorverkopen of verhuren zonder onze toestemming.

Het is verboden auteursrechten te schenden. Iedere beheerder is aansprakelijk voor de inhoud van zijn pagina.

Wij behouden het recht om (wanneer wij dit nodig achten) onze Algemene voorwaarden aan te passen. U wordt hierover per e-mail op de hoogte gebracht.

Pagina's moeten binnen 10 dagen voldoen aan de eisen (eisen van inhoud/aantal links/etcetera), anders wordt de pagina verwijderd.

De volgende onderwerpen/inhoud is in iedergeval niet toegestaan:
- Erotiek/dating
- Drugs/wapens
- Pornografie
- Gewelddadige inhoud
- Racisme
Alle inhoud die illegaal is (of daartoe aanspoort)